styckestil

En styckestil är en uppsättning attribut (till exempel textstorlek och textfärg) som du snabbt kan använda för ett helt stycke. Genom att använda styckestilar får du ett konsekvent utseende på texten i ditt kalkylblad.

Styckestilar gör det också enklare att formatera text. Säg att du till exempel använder styckestilen Rubrik på alla rubriker i kalkylbladet, men senare vill ändra färg på dem. Du kan då ändra stilen Rubrik så att alla rubriker uppdateras automatiskt – du behöver inte ändra dem en i taget.

Styckestilar visas i formatsidofältet till höger i Numbers-fönstret. Där kan du tilldela kortkommandon till dem. Om sidofältet inte visas, eller om inga textreglage visas i sidofältet, klickar du på formatradioknappen i verktygsfältet.

Menyn Styckestilar.