medieplatshållare

De flesta kalkylbladsmallarna har medieplatshållare som du kan byta ut mot egna bilder eller videor. Medieplatshållarna är markerade med knappen för att ersätta bild i det nedre högra hörnet.

En bild med en knapp för att ersätta bild.

Om du vill lägga till eget innehåll trycker du på symbolen i hörnet av platshållaren och väljer vad du vill ha i stället. Du kan även dra en bild eller en video från datorn till platshållaren.