markera flera objekt

Håll ned skifttangenten medan du klickar på objekten.

Allt det du placerar på ett blad, till exempel bilder (foton), textrutor, former, tabeller och diagram, kallas objekt.

Obs! Du kan endast redigera ett objekt i taget när du arbetar med textbundna objekt.