Funktionsbläddrare

Du kan använda funktionsbläddraren i Numbers till att lära dig mer om funktioner och hur du infogar funktioner som du använder till att utföra beräkningar i kalkylblad.

Du öppnar funktionsbläddraren genom att markera en tabellcell och trycka på likhetstecknet (=). Formelredigeraren visas i en tabellcell och funktionsbläddraren öppnas till höger i fönstret (om den inte visas trycker du på formatradioknappen i verktygsfältet).

Funktionsbläddraren med linjer som pekar på senast använda funktioner, knappen Infoga funktion och funktionsdefinitionen.