lås upp en tabell, ett diagram, en form eller en textruta

  • Klicka på objektet så att det markeras och välj sedan Ordna > Lås upp (från menyn Ordna överst på skärmen).