Kommando-klicka

Om du vill markera flera objekt håller du ned kommandotangenten samtidigt som du klickar på de enskilda objekten.