jokertecken

Jokertecken är tecken du kan använda till att representera ett eller flera tecken. Du kan använda jokertecknen ? (frågetecken), * (asterisk) och ~ (tilde) till att matcha ett eller flera andra tecken i ett uttryck.

 • Använd tecknet ? till att matcha ett enskilt tecken i ett uttryck som tillåter villkor. Exempel:

  • ”Ea?” matchar alla strängar som börjar med ”Ea” och innehåller exakt ett tecken till, exempelvis ”Ea2” eller ”Eac”.

  • ”Tr??” matchar alla strängar som börjar med ”Tr” och innehåller exakt två tecken till, exempelvis ”Trav” eller ”Tron”.

  • =ANTAL.OM(B2:E7;”?ka”) returnerar antalet celler i intervallet B2:E7 som innehåller ett värde som börjar med ett tecken följt av ”ka”, t.ex. ”eka” och ”åka”. Det matchar inte ”leka” eller ”åska”.

 • Använd tecknet * till att matcha valfritt antal tecken, inklusive inget, i ett uttryck som tillåter villkor. Exempel:

  • ”*ed” matchar alla strängar som slutar med ”ed”, oavsett längd, som ”Med” eller ”Mened”.

  • =ANTAL.OM(B2:E7;”*it”) returnerar antalet celler i intervallet B2:E7 som innehåller ett värde som slutar på ”it”, t.ex. ”bit” och ”flit”. Det matchar inte ”mitt”.

 • Använd tecknet ~ till att ange att tecknet som följer ska matchas istället för att användas som jokertecken, i ett uttryck som tillåter villkor. Exempel:

  • ”~?” matchar själva frågetecknet, istället för att använda frågetecknet som jokertecken.

  • =ANTAL.OM(E;”~*”) returnerar antalet celler i kolumn E som innehåller en asterisk.

  • =SÖK(”~?”;B2) returnerar 20 om cell B2 innehåller ”Är det här en fråga? Ja, det är det!” eftersom frågetecknet är det 20:e tecknet i strängen.