markera flera objekt

Allt som du placerar på ett blad, till exempel bilder, textrutor, former, tabeller och diagram, kallas objekt. Du kan markera flera objekt genom att göra något av följande:

  • Håll på ett objekt på skärmen och tryck sedan på andra objekt med ett annat finger. Använd båda händerna om det blir enklare.

  • Håll på ett tomt område på skärmen och dra sedan rutan som visas runt de objekt som du vill markera.

  • Om iPadOS är installerat på iPad, och du använder ett Bluetooth-tangentbord, håller du ned skift- och kommandotangenterna och markerar sedan flera objekt.

Obs! Du kan endast redigera ett objekt i taget när du arbetar med textbundna objekt.