macOS High Sierra

Ställa in för att skicka textmeddelanden

Du kan ställa in Meddelanden att skicka text på tre sätt:

 • iMessage: Skicka obegränsat med meddelanden till vänner som använder iPhone, iPad, iPod touch och Mac med iMessage. För att använda iMessage behöver du ett Apple-ID. Om du har genomfört ett köp via iTunes Store eller App Store eller loggat in på iCloud har du redan ett Apple-ID. Om du inte har ett Apple-ID kan du skapa ett i Meddelanden.

 • SMS-texter: Om du har en iPhone med iOS 8.1 eller senare kan du även skicka SMS från datorn till valfria mobiltelefoner.

 • Jabber: Om du har ett meddelandekonto för Jabber kan du även lägga till detta i Meddelanden. Du måste veta användarnamn och lösenord för Jabber-kontot.

Öppna Meddelanden åt mig

Ställa in för att skicka textmeddelanden med iMessage

 1. Välj Meddelanden > Inställningar, klicka på Konton och välj sedan iMessage i listan Konton.

 2. Ange ditt Apple-ID och lösenord och klicka på Logga in.

Välj Skicka läskvittenser, efter att du loggat in, för att personer som skickar meddelanden till dig ska se att du läst dem.

Du kan dessutom skicka läskvittenser för endast en konversation.

Ställa in för att skicka SMS

Ställa in för att skicka textmeddelanden med Jabber

Gå till leverantörens webbplats om du behöver ett Jabber-konto eller om du inte är säker på ditt användarnamn eller lösenord.

 1. Välj Meddelanden > Lägg till Jabber-konto.

 2. Ange ditt användarnamn (till exempel grantphelps@jabber.org) och lösenord för Jabber-kontot och klicka sedan på Logga in.

Du kan även ställa in ditt meddelandekonto på panelen Internetkonton i Systeminställningar. Mer information finns i Använda sociala medier och andra internetkonton.

Sluta att använda ett meddelandekonto

Om du inte vill se meddelanden från ett konto på datorn kan du avaktivera kontot, logga ut från iMessage eller ta bort Jabber-kontot från datorn.

 • Gör något av följande:

  • Avaktivera ett konto: Välj Meddelanden > Inställningar och klicka på Konton. Markera kontot till vänster och avmarkera sedan ”Aktivera det här kontot”. När du avaktiverar ett konto kommer din status att visas som Frånkopplad.

  • Logga ut från iMessage: Välj Meddelanden > Inställningar, klicka på Konton, markera iMessage-kontot, markera Logga ut och bekräfta sedan att du vill logga ut. När du har loggat ut från iMessage får du inte längre meddelanden via det kontot.

  • Ta bort ett Jabber-konto från datorn: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Internetkonton. Markera det konto du vill sluta använda och klicka sedan på ta bort-knappen .

VARNING: Om du raderar ett konto eller avaktiverar enskilda funktioner kan information som lagrats i program tas bort. Innan kontot tas bort eller en funktion stängs av får du frågan om du vill behålla en kopia av dina data.