macOS High Sierra

Ändra din bild

Om du använder ett Jabber-konto kan du ändra bilden, eller kompissymbolen, som visas bredvid dina meddelanden i andra personers kompislistor. Andra kan välja att visa en annan bild bredvid ditt namn.

Om du använder iMessage ser andra den bild de har sparat under ditt namn i appen Kontakter. (Det finns inga kompislistor i iMessage.)

Tips: Om du snabbt vill byta ut din bild drar du en bild från skrivbordet till monogrammet eller den nuvarande bilden. Klicka sedan på Klar.

Öppna Meddelanden åt mig

 1. Om du vill öppna din kompislista väljer du Fönster > Kompisar. Har du har fler än ett Jabber-konto, men inte visar alla dina konton i en lista, väljer du ett kontonamn.

 2. Klicka på monogrammet eller den nuvarande bilden och gör något av följande:

  • Använd en förvald systembild: Klicka på Förval och välj en av bilderna som finns i macOS.

  • Använd en nyligen använd bild: Klicka på Senaste och välj sedan en av de senast använda bilderna.

   Tips: Välj bilden med monogrammet om du vill radera förra bilden.

  • Ta en bild av dig med datorn: Klicka på Kamera. När du är redo klickar du på kameraknappen .

 3. Om du vill redigera bilden klickar du på Redigera och gör något av följande:

  • Zooma in eller ut: Dra skjutreglaget under bilden.

  • Flytta bilden: Flytta bilden genom att dra den inuti cirkeln.

  • Använd en effekt: Klicka på effektknappen och välj sedan en effekt.

 4. Klicka på Klar.