nyttolast

Minst en hanterad inställning. Vissa inställningar, som VPN, kan ha fler än en nyttolast. Använd nyttolaster till att administrera ökad nätverkssäkerhet, användarautentisering, Wi‑Fi-autentisering, VPN-policyinställningar, e-postinställningar med mera. Du kan använda nyttolastinställningar till att skapa policyer för att begränsa t.ex. användningen av Siri eller FaceTime eller installation av appar. Du kan också skapa nyttolaster som innehåller policyer för Wi‑Fi-autentisering så att användarna kan ansluta direkt till säkra Wi‑Fi-anslutningspunkter för snabb internetåtkomst.