macOS High Sierra

Använda arkivbrevlådan

Du kan lagra brev i brevlådan Arkiv så att du lätt kan hitta dem senare när du behöver dem.

Obs! Om du vill arkivera ett brev från en Mail-notis eller från brevlistan genom att svepa måste alternativet Flytta avfärdade brev på inställningspanelen Läsa i Mail vara inställt på Arkivera. Annars raderas brevet.

Öppna Mail åt mig

  • Arkivera ett brev från en Mail-notis: För pekaren över notisen och klicka på Arkivera.

  • Arkivera ett brev från brevlistan: Markera brevet och klicka på arkiveringsknappen i verktygsfältet i Mail (eller använd Touch Bar. Du kan också svepa brevet åt vänster med två fingrar och sedan klicka på Arkivera, eller svepa ända till vänsterkanten tills brevet försvinner.

  • Arkivera flera brev från brevlistan: Markera ett eller flera brev och välj Brev > Arkivera eller klicka på knappen Arkivera.

  • Visa arkiverade brev: När du arkiverar brev skapar Mail en arkivbrevlåda i sidofältet i Mail för varje konto där du arkiverar brev och flyttar de valda breven dit. Klicka på en arkivbrevlåda om du vill visa breven.

Om du markerar en konversation och arkiverar den arkiveras alla brev i konversationen som finns i den aktuella brevlådan, till exempel i inkorgen. Relaterade brev som ligger i andra brevlådor arkiveras inte.

Arkiverade brev finns kvar i arkivbrevlådan tills du raderar eller flyttar dem.