brevhuvuden

Den del av ett e-brev som föregår brevkroppen eller texten i brevet. Det fullständiga brevhuvudet i ett brev innehåller detaljerad information om de e-postservrar och protokoll som levererade brevet. De flesta e-postprogram, inklusive Mail, visar en förkortad version – normalt avsändare, mottagare, datum och ämne.

Flytta pekaren över brevhuvudet på mottagna brev om du vill ange en avsändare som VIP och visa symboler för att radera, svara på och vidarebefordra brevet samt hantera bilagor.

Ett brevhuvud med en stjärna bredvid avsändarnamnet, för att göra avsändaren till en VIP, och knappar för att radera, svara på och vidarebefordra brevet samt för att hantera bilagor.

När du skickar e-post kan du lägga till objekt i brevhuvudet, till exempel ett prioritetsfält. Klicka på knappen Brevhuvudsfält i det nya brevfönstret.