konversation

En gruppering med e-brev. En brevgrupp som ingår i samma ”konversation” (eller tråd) i brevlistan snarare än varje enskilt svar. Om du visar breven konversationsvis är det enklare att följa en tråd, och det gör brevlistan mer överskådlig.