e-postkontotyper

Du kan använda olika typer av e-postkonton i Mail. Vissa av de vanligaste kontotyperna är:

  • iCloud-konton: Använd Mail på datorn och få direkt tillgång till dina mejl och brevlådor på dina andra enheter där du använder iCloud Mail.

  • IMAP-konton: Mejlen lagras på e-postservern tills du raderar dem. När kontot ansluter till e-postservern synkroniseras det så att mejlen på datorn är samma som de på servern. Med detta konto går det att komma åt mejlen från olika datorer och platser.

  • Microsoft Exchange-konton: Liknar IMAP-konton. Med dessa konton lagras mejlen på en e-postserver och det går att komma åt dem från olika datorer och platser. Du kan använda flaggor i ett Exchange-konto med vissa begränsningar.

    Om du vill ställa in ett Exchange-konto i Mail måste Exchange-servern ha stöd för EWS (Exchange Web Services). Kontakta serveradministratören för mer information.

  • POP-konton: Mejlen lagras på en e-postserver och hämtas till datorn när du ansluter till kontot. Mejlen finns kvar på servern tills de raderas från servern.