markera objekt

Markera ett eller flera objekt, till exempel kontakter, brev, filer, mappar eller bilder, genom att göra något av följande:

  • Markera ett objekt: Håll pekaren över objektet och klicka sedan på det.

  • Markera flera objekt: Håll ned kommandotangenten och klicka på de objekt du vill markera.

  • Markera flera objekt bredvid varandra i en lista: Klicka på det första objektet du vill markera och håll ned skifttangenten medan du klickar på det sista objektet.

    Du kan också klicka i närheten av det första objektet, hålla ned musknappen eller styrplattans knapp och sedan dra över alla objekten.