macOS High Sierra

Om datorn inte känner igen dikterad text

Om du har problem med att använda diktering kanske du pratar för högt eller för lågt eller det finns för mycket bakgrundsbuller. Prova följande lösningar:

 • Se till att du slår på diktering och väljer rätt språk och dialekt i panelen Diktering i inställningspanelen Tangentbord. Mer information finns i Diktera meddelanden och dokument.

 • Om du inte kan slå på diktering kan det bero på att föräldrakontroll hindrar det. Bara en administratör kan ställa in och ta bort föräldrakontroll. Mer information finns i Ställa in föräldrakontroll.

 • Kontrollera att datorn har en fungerande mikrofon. Om du använder en extern mikrofon ser du till att den är ansluten till datorn och markerad i panelen Diktering i inställningspanelen Tangentbord (välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Diktering). Du kan välja en annan mikrofon genom att klicka på popupmenyn under mikrofonsymbolen.

  Öppna panelen Diktering åt mig

 • Placera dig som du brukar när du använder datorn och tala sedan med en lugn röst som varken är för tyst eller högljudd. Ett återkopplingsfönster för diktering mäter volymen medan du talar.

 • Undvik bakgrundsbrus. Om du använder diktering i ett bullrigt rum, eller ett rum med mycket eko, kan det underlätta att använda en headsetmikrofon.

 • Se till att mikrofonen inte täcks av något, exempelvis ett klädesplagg eller en kroppsdel, medan du talar. Se efter i användarhandboken som följde med datorn var den inbyggda mikrofonen är placerad. Mer information finns i Hitta användarhandboken för datorn.

 • Kontrollera att inmatningsvolymen för den externa mikrofonen är tillräcklig. Om du använder en extern mikrofon, men mätaren inte reagerar på din röst, markerar du mikrofonen i panelen Ljud in i inställningspanelen Ljud och höjer dess inmatningsvolym (välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Ljud och sedan på Ljud in).

  Öppna panelen Ljud in åt mig

 • Diktering kräver en internetanslutning om inte Förbättrad diktering är aktiverat i panelen Diktering i inställningspanelen Tangentbord. Kontrollera att datorns internetanslutning fungerar som den ska genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Nätverk.

  Öppna Bluetooth-inställningarna åt mig

  Markera Förbättrad diktering i panelen Diktering i inställningspanelen Tangentbord om du vill kunna diktera utan en internetanslutning. Mer information finns i Diktera meddelanden och dokument.