macOS High Sierra

Om datorn växlar till en annan ljudenhet

Om du använder en extern bildskärm och ut- eller inmatningen av ljud omedelbart återgår till en annan ljudenhet än den du valt i inställningspanelen Ljud gör du något av följande:

  • Om du har anslutit hörlurar eller externa högtalare till en Mac som är ansluten till en bildskärm: När du markerar bildskärmens inbyggda högtalare på panelen Ljud ut i inställningspanelen Ljud kan inställningen återgå till hörlurarna eller de externa högtalarna. Välj bildskärmens högtalare genom att först koppla från hörlurarna eller de externa högtalarna. Välj sedan det du vill använda.

    Öppna panelen Ljud ut åt mig

  • Om du har anslutit ett headset till en Mac som är ansluten till en bildskärm: När du markerar bildskärmens inbyggda mikrofon på panelen Ljud in i inställningspanelen Ljud kan inställningen återgå till headsetet. Välj bildskärmens inbyggda mikrofon genom att först koppla från headsetet. Välj sedan det du vill använda.

    Öppna panelen Ljud in åt mig