macOS High Sierra

Pekare i macOS

I macOS finns flera typer av pekare som flyttas när du använder musen eller styrplattan.

Pekare

Namn

Funktion

Pilpekare

Pil

Det är här den pekare du förmodligen ser oftast. Den används till att peka på och markera objekt, flytta rullningslister, ändra storlek på fönster med mera.

Om du tappar bort pekaren på skärmen kan du flytta fingret snabbt på styrplattan eller röra musen snabbt. Pekaren blir då tillfälligt större så att du lättare ser den. För att stänga av den här funktionen avmarkerar du Skaka muspekaren för att hitta i panelen Bildskärm i Hjälpmedelsinställningar.

Du öppnar panelen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Bildskärm.

Öppna panelen Bildskärm åt mig

Pekare för försvinnande objekt

Ta bort

Anger att det objekt du drar kommer att försvinna när du släpper knappen. Om objektet är ett alias raderas inte originalet.

Kopieringspilpekare

Kopiera

Visas när du alternativ-klickar på en fil eller mapp och anger att om du drar objektet skapas en kopia på den nya platsen utan att originalet flyttas.

Böjd pilpekare

Alias

Visas när du alternativ-kommando-klickar på ett objekt och anger att om du drar objektet skapas ett alias för objektet.

Lodrätt streck

Lodrätt streck

Visas när du markerar och infogar text.

Hårkorspekare

Hårkors

Visas när du markerar ett rektangulärt område i en bild.

Pekande hand-pekare

Pekande hand

Visas när du håller muspekaren över en länk till en webbsida, ett dokument eller något annat objekt.

Öppen hand-pekare

Öppen hand

Visas när du håller pekaren över ett objekt som du kan flytta och justera inom vissa gränser, t.ex. text i en kalkylbladscell eller i en tabellrad i ett dokument.

Stängd hand-pekare

Stängd hand

Visas när du flyttar och justerar ett objekt objekt inom vissa gränser, t.ex. text i en kalkylbladscell eller en tabellrad i ett dokument.

Ändra storlek åt vänster

Flytta åt vänster

Anger att ett sidofält, verktygsfält, fönster eller någon annan plats kan flyttas och storleksändras åt vänster.

Ändra storlek åt höger

Flytta åt höger

Anger att ett sidofält, verktygsfält, fönster eller någon annan plats kan flyttas och storleksändras åt höger.

Ändra storlek åt vänster eller höger

Flytta åt vänster eller höger

Anger att ett sidofält, verktygsfält, fönster eller någon annan plats kan flyttas och storleksändras åt både vänster och höger.

Ändra storlek uppåt

Flytta uppåt

Anger att ett sidofält, verktygsfält, fönster eller någon annan plats kan flyttas och storleksändras uppåt.

Ändra storlek nedåt

Flytta nedåt

Anger att ett sidofält, verktygsfält, fönster eller någon annan plats kan flyttas och storleksändras nedåt.

Ändra storlek uppåt och nedåt

Flytta uppåt eller nedåt

Anger att ett sidofält, verktygsfält, fönster eller någon annan plats kan flyttas och storleksändras både uppåt och nedåt.

Skärmavbild på markeringspekare som ser ut som ett hårkors

Skärmavbild på markeringshårkors

Anger att du kan markera det du vill ta med i en skärmavbild genom att dra.

Kamerapekare för fönsterskärmavbild

Kamera för fönster- och menyskärmavbilder

Visar att den skärmavbild du tar kommer att innehålla hela fönstret eller kommandona i en meny.

Pekaren Ingen åtkomst

Ej tillåtet

Anger att det objekt du drar inte kan placeras på den aktuella platsen.

Vänta-pekare (snurrande skiva)

Objekt läses in

Visas när objekt läses in. Du kan fortfarande flytta pekaren.

Vänta-pekare (snurrande skiva)

Vänta-pekare

Visas när en väntetid på mer än några sekunder uppstår.