macOS High Sierra

Använda en iMac som bildskärm

Du kan visa skrivbordet på datorn på skärmen på vissa iMac-modeller genom att använda målbildskärmsläget. I vissa fall kan du också använda målbildskärmsläget till att spela upp ljudet från din Mac (den primära datorn) via högtalarna på den externa iMac-datorn. Om du t.ex. har en MacBook Pro kan du använda en iMac som bildskärm och även spela upp ljudet via den datorn.

Obs! Målbildskärmsläget stöds inte på iMac-modeller med Retina-skärm. Endast iMac (27-tums, sent 2009), iMac (27-tums, mitten av 2010) och iMac (mitten av 2011 till mitten av 2014) har stöd för målbildskärmsläget.

När du har anslutit datorerna och aktiverat målbildskärmsläget fungerar den externa bildskärmsdatorn som en vanlig extern bildskärm. Program som var öppna på iMac-datorn fortsätter att vara öppna även om deras fönster inte visas.

Använda en iMac med Thunderbolt som extern bildskärm

Om du har en iMac med Thunderbolt kan andra Mac-datorer med Thunderbolt använda den som bildskärm. iMac-datorn spelar upp både video och ljud från den andra datorn.

 1. Anslut Thunderbolt-kabeln till Thunderbolt-portarna på datorerna.

 2. Se till att båda datorerna är påslagna och vakna.

 3. Tryck på kommando-F2 på tangentbordet som hör till den externa iMac-bildskärmen.

 4. Om du vill att datorn ska spela upp ljud utöver video från den primära datorn väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Ljud och sedan på Ljud ut.

  Öppna panelen Ljud ut åt mig

  Välj sedan iMac-datorn i listan över enheter.

Använda en 27-tums iMac med en Mini DisplayPort som extern bildskärm

Om du har en 27-tums iMac med en Mini DisplayPort kan andra Mac-datorer med en Mini DisplayPort eller Thunderbolt-port använda den som en bildskärm. Kontrollera att du har en Mini DisplayPort-till-Mini DisplayPort-kabel.

Om den primära datorn har en Thunderbolt-port kan den utöver video även spela upp ljud via iMac-datorn. Om den primära datorn har en Mini DisplayPort kanske den kan spela upp dess ljud. Du tar reda på om det går genom att gå till den primära datorn och välja Apple-menyn > Om den här datorn. Klicka på Systemrapport och välj sedan Ljud under Maskinvara. En lista över ljudenheterna i datorn visas. Om HDMI-utmatning eller HDMI-/DisplayPort-utmatning visas i listan kan datorns Mini DisplayPort skicka ljud. Se till att använda en Mini DisplayPort-kabel som överför både ljud och video.

 1. Anslut Mini DisplayPort-kabeln till portarna på datorerna.

 2. Se till att båda datorerna är påslagna och vakna.

 3. Tryck på kommando-F2 på tangentbordet som hör till den externa iMac-bildskärmen.

 4. Om du vill att iMac ska spela upp ljud utöver video från den primära datorn väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Ljud och sedan på Ljud ut.

  Öppna panelen Ljud ut åt mig

  Välj sedan iMac-datorn i listan över enheter.

Stänga av målbildskärmsläget

Du kan enkelt stänga av målbildskärmsläget utan att koppla från datorerna.

 • Så här stänger du av målbildskärmsläget: Tryck på kommando-F2 på tangentbordet som hör till den externa iMac-bildskärmen.

  När målbildskärmsläget är avaktiverat visar den externa bildskärmsdatorn sina egna öppna program.

Läs om vad som händer när den primära datorn försätts i vila och vaknar

 • Den externa bildskärmsdatorn beter sig olika beroende på hur den primära datorn försätts i vila.

  • Om du försätter den primära datorn i vila: När du försätter datorn i vila blir den externa iMac-bildskärmen svart några sekunder och visar sedan fönstren för sina egna öppna program. Om den inte gör det trycker du på kommando-F2 på dess tangentbord.

  • Om den primära datorn försätts i vila efter en viss tids overksamhet: Skärmen på den externa bildskärmsdatorn blir svart och fortsätter att vara svart. Om du vill att den externa iMac-bildskärmen ska visa fönstren för sina egna program trycker du på kommando-F2 på dess tangentbord.

 • Om den externa bildskärmsdatorn inte visar rätt skrivbord när den har väckts: När den primära datorn vaknar visar den externa iMac-bildskärmen fönstren för de öppna programmen på den primära datorn. Om den inte gör det trycker du på kommando -F2 på tangentbordet som hör till den externa iMac-bildskärmen.

Ställa in alternativ för den externa iMac-bildskärmsdatorn