macOS High Sierra

Återgå till en tidigare version av macOS

Om du säkerhetskopierat datorn med Time Machine kan du enkelt återgå till en tidigare version av macOS om du får problem efter att ha installerat en uppdatering. Datorn måste ha macOS Sierra eller senare installerat för att du ska kunna välja en Time Machine-säkerhetskopia från en SMB-server.

Viktigt: Om du återgår till en tidigare version raderas alla ändringar du gjort i filerna på datorn sedan du installerade den nya versionen av macOS. Vill du spara nya eller ändrade filer kopierar du dem till en annan hårddisk eller säkerhetskopierar dem innan du följer dessa anvisningar.

  1. Skriv ut dessa anvisningar.

    Klicka på delningsknappen i hjälpfönstret och välj sedan Skriv ut.

  2. Välj Apple-menyn > Starta om. När datorn har startat om (vissa Mac-datorer spelar upp ett startljud) håller du ned tangenterna kommando-R tills Apple-logotypen visas. Släpp sedan tangenterna.

  3. Välj ”Återskapa från en Time Machine-säkerhetskopia” och klicka sedan på Fortsätt.

  4. Välj hårddisken för Time Machine-säkerhetskopiering.

  5. Markera Time Machine-säkerhetskopian du vill återskapa. Om du vill återskapa datorn till samma tillstånd som innan du installerade den nya version av macOS väljer du den senaste säkerhetskopian som gjordes innan du installerade den nya versionen.

  6. Följ anvisningarna på skärmen.

Om du säkerhetskopierat filer (se viktigt meddelande ovan) kan du återskapa dem nu. Om du säkerhetskopierade dem med Time Machine klickar du på Time Machine i menyraden, väljer Gå in i Time Machine och hämtar dina filer.