macOS High Sierra

Om papperskorgen innehåller mappar för återskapade filer

En eller flera mappar som heter Återskapade filer kan finnas i papperskorgen när du har startat om datorn.

De återskapade filerna är tillfälliga filer som används av macOS-program. I vanliga fall raderas tillfälliga filer av ett program när det inte längre behöver dem. Om ett program oväntat avslutas kanske det inte kan radera tillfälliga filer innan det avslutas. När du startar om datorn flyttar macOS dessa tillfälliga filer till papperskorgen.

Du kan hämta användbara filer genom att dra ut dem ur papperskorgen. Normalt är de tillfälliga filerna oviktiga och du kan tömma papperskorgen utan att oroa dig. Kontrollera med programutvecklaren om du är osäker.