macOS High Sierra

Övervaka barns datoranvändning

Om du ställer in föräldrakontroll för en användare kan du visa loggar och granska användarens aktiviteter i program och på internet.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Föräldrakontroll.

  Öppna inställningspanelen Föräldrakontroll åt mig

 2. Lås upp låssymbolen genom att klicka på den, och ange sedan namn och lösenord för en administratör (eller använd Touch ID om datorn har en Touch Bar).

 3. Markera en användare i listan över användare.

 4. Klicka på Loggar.

 5. Klicka på popupmenyn Visa aktivitet för och välj sedan för vilken period du vill se loggar.

 6. Gör något av följande:

  • Klicka på Program. Detta visar en lista (sorterad från mest till minst använda) och ett motsvarande interaktivt cirkeldiagram som i procent visar hur lång tid du har ägnat vart och ett av dem.

  • Klicka på Webb. Detta visar en lista med webbplatser (sorterad från mest till minst använda) och ett motsvarande interaktivt cirkeldiagram som i procent visar hur länge du har besökt var och en av dem.

 7. Gör något av följande:

  • Klicka på visningstriangeln i vyn Program. Detta visar tider, datum och tidslängder.

  • Klicka på visningstriangeln bredvid namnet på en webbplats i webbvyn om du vill visa en lista med specifika webbsidor. Klicka på visningstriangeln bredvid en webbsidas namn. Detta visar när och på vilken dag webbsidan har besökts.

  • Om du inte vill att ett barn ska kunna använda ett program eller besöka en webbplats markerar du posten och klickar på Begränsa. Klicka på Tillåt om du vill avblockera programmet eller webbplatsen.

  • Klicka på Öppna om du vill öppna ett markerat program eller besöka en vald webbplats.

Klicka på Rensa logg om du vill rensa historiken antingen för vyn Program eller för vyn Webb.