macOS High Sierra

Hämta information snabbt med Dashboard

Dashboard är en samling småprogram kallade ”widgetar” som du kan använda till att snabbt göra många olika saker, t.ex. kontrollera aktiekurser, visa väderinformation med mera.

Obs! Du kan också använda widgetar i vyn Idag i Notiscenter. Mer information finns i Använda Notiscenter.

Aktivera Dashboard

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Mission Control.

  Öppna inställningspanelen Mission Control åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Dashboard och välj hur Dashboard ska se ut.

  • Som område: Dashboard visas som ett separat skrivbord. Du kommer till Dashboard genom att trycka på kortkommandot för Dashboard eller genom att växla mellan skrivbord.

  • Som överlägg: Dashboard öppnas ovanpå skrivbordet.

Ställa in kortkommandon för Dashboard

Beroende på vilken mus eller styrplatta du använder kan du se två kolumner med popupmenyer under Kortkommandon för tangentbord och mus.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Mission Control.

  Öppna inställningspanelen Mission Control åt mig

 2. Klicka på den Visa Dashboard-popupmenyn längst ned på inställningspanelen under Kortkommandon för tangentbord och mus, och välj sedan ett kortkommando.

  Om en andra Visa Dashboard-popupmeny visas kan du välja ett muskortkommando.

 3. Klicka på Aktiva hörn, klicka på en popupmeny och välj Dashboard.

  När du flyttar pekaren till det hörnet av skärmen öppnas Dashboard.

Öppna Dashboard

 • Prata med Siri: Klicka på symbolen för Siri i menyraden och säg sedan något i stil med ”Öppna Dashboard”.

 • Från Launchpad: Öppna Launchpad och klicka på Dashboard.

 • Med en styrplatta: Om Dashboard är inställt som ett skrivbord sveper du åt höger med tre fingrar. Stäng Dashboard genom att svepa mot vänster.

 • Med en mus: Klicka på musen med det muskortkommando som är inställt i Mission Control-inställningarna.

 • Med ett tangentbord: Tryck på kortkommandot som är inställt i Mission Control-inställningarna.

Du stänger Dashboard genom att trycka på escapetangenten, klicka någonstans på skärmen, eller genom att använda mus- eller styrplattekortkommandot igen.

Välja widgetar som ska visas i Dashboard

 • Lägga till en widget: Klicka på lägg till-knappen längst ned till vänster på skärmen i Dashboard. Klicka sedan på widgeten.

  Om du vill ordna widgetarna i Dashboard dar du dem på skärmen.

 • Ta bort en widget: Klicka på ta bort-knappen längst ned till vänster på skärmen i Dashboard. Klicka sedan på stängningsknappen för den widget som du vill ta bort.

  Om du inte ser någon stängningsknapp håller du ned alternativtangenten och för pekaren över widgeten.

Ställa in alternativ för widgetar

Vissa widgetar har inställningar som du kan ändra. Du kan t.ex. ändra typsnitt eller färg på en anteckning i widgeten Kom-ihåg-lappar.

 • Du visar inställningarna för en widget genom att flytta pekaren till widgeten i Dashboard och sedan klicka på infoknappen , om tillgänglig.