macOS High Sierra

Om det inte visas någon bild på bildskärmen när du har ändrat upplösningen

Om du ändrat upplösningen på skärmen och det inte längre visas någon bild kan du ha valt en skärmupplösning som inte stöds, vilket får skärmen att tillfälligt bli svart. Bildskärmen kanske återställer upplösningen automatiskt, eller så kan du behöva rätta till problemet genom att utföra några enkla steg.

Återställa upplösningen automatiskt

 1. Vänta i 15 sekunder och se om datorn återställer bildskärmsupplösningen av sig självt.

 2. Om det inte hjälper trycker du på escapetangenten (esc). Bildskärmen bör då återgå till den tidigare valda upplösningen.

Starta om datorn i säkert läge och välja en ny upplösning

Om bildskärmens upplösning inte återställs automatiskt kan du starta om datorn i säkert läge och välja en annan upplösning.

 1. Stäng av datorn genom att hålla strömbrytaren nedtryckt i sex sekunder.

 2. När datorn har stängts av väntar du 10 sekunder och trycker sedan på strömbrytaren.

 3. Håll ned skifttangenten direkt när datorn startar (från vissa Mac-datorer hörs ett startljud).

 4. Släpp skifttangenten när du ser den grå Apple-logotypen och förloppsindikatorn.

  Det kan ta längre tid än normalt för datorn att starta, men bildskärmen bör fungera normalt igen.

 5. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på Bildskärm.

  Öppna panelen Bildskärm åt mig

 6. Välj Förval för skärm under Upplösning.

 7. Starta om datorn.