macOS High Sierra

Om fel program öppnas när du matar in en CD eller DVD

Om fel program öppnas när du matar in en CD- eller DVD-skiva kan du behöva ändra inställningarna i inställningspanelen CD och DVD eller i inställningarna för det program som öppnas. Det kan också vara så att CD- eller DVD-skivan inte är den typ av skiva du tror att det är.

  • Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på CD och DVD och använd popupmenyerna till att välja vad som ska hända när du matar in en skiva. Du kan välja att Finder ska öppnas, ett annat program eller att någon annan åtgärd ska ske. (Om det inte finns någon optisk enhet inbyggd i eller ansluten till din Mac visas inte inställningspanelen CD och DVD.)

    Öppna inställningspanelen CD och DVD åt mig

  • Ett annat program, t.ex. iTunes, kanske ändrar vad som ska hända när du matar in en skiva. Läs programmets hjälp för mer information.

  • Skivan du matade in kan vara en annan typ av skiva än du förväntade dig. Ett program kan t.ex. uppfatta en CD-skiva som innehåller MP3-filer som något annat än en ljud-CD-skiva om du skapade den i Finder istället för iTunes.