macOS High Sierra

Mission Control-inställningar

Använd Mission Control i Systeminställningar till att ställa in alternativ och kortkommandon som visar och gömmer programfönster, skrivbordet och Dashboard.

Du öppnar inställningspanelen Mission Control genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Mission Control.

Öppna inställningspanelen Mission Control åt mig

Ordna Spaces-skrivbord automatiskt efter vilket som användes senast

Om du har skapat flera skrivbord med funktionen Spaces kan du snabbare få tillgång till dina senast använda skrivbord.

Vid byte till ett program, byt till ett skrivbord där programmet har ett öppet fönster

Om du använder Spaces kan du låta skrivbordet rulla till ett område med öppna fönster för ett program när du växlar till det programmet.

Gruppera fönster efter program

Om du har flera öppna fönster från olika program samtidigt kan du ordna fönstren efter program i Mission Control.

Bildskärmar med separata skrivbord i Spaces

Om du använder Spaces och har flera bildskärmar kan du ställa in separata skrivbord för varje skärm.

Dashboard

Dashboard är avstängt som förval. Om du vill använda Dashboard kan du välja hur det ser ut när du trycker dess kortkommando.

Kortkommandon med tangentbord och mus

Välj kortkommandon för att visa och gömma fönster, skrivbordet och Dashboard. Beroende på vilken mus eller styrplatta du använder kan du se två kolumner med popupmenyer i detta avsnitt.

Om du vill se fler tillgängliga kortkommandon håller du ned tangenterna kontroll, alternativ, skift eller kommando, eller en kombination av dem, samtidigt som du visar popupmenyerna.

Aktiva hörn

Välj de åtgärder som ska utföras när du flyttar pekaren till skärmhörnen.

Klicka på popupmenyn för ett hörn och välj en åtgärd.

Om du vill använda en specialtangent med ett aktivt hörn håller du ned tangenterna kommando, skift, alternativ eller kontroll, eller en kombination av dem, samtidigt som du visar popupmenyerna.