macOS High Sierra

Ändra varningsljud

När du försöker göra något otillåtet eller om datorn behöver indata eller mer information, visas ett varningsmeddelande på skärmen och ett varningsljud spelas upp. Det går att ändra varningsljudet och justera volymen på det

Innan du börjar öppnar du panelen Ljudeffekter i inställningspanelen Ljud (välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Ljud och sedan på Ljudeffekter).

Öppna panelen Ljudeffekter åt mig

Välja ett varningsljud

  • Klicka på ett ljud i listan.

    Du kan också lyssna på ett varningsljud genom att klicka på det i listan.

Ställa in varningsljudet

Du kan ställa in följande:

  • Ändra var varningar spelas upp: Normalt spelas ljudeffekter upp i datorns inbyggda högtalare, men om det finns någon annan tillgänglig ljudenhet kan du välja den från popupmenyn Spela upp ljudeffekter via.

  • Justera volymen för varningar: Dra reglaget Varningsljudvolym. Volymen på varningsljudet anpassas efter datorns allmänna volym för utgående ljud. Om datorns ljudvolym sänks blir volymen på varningsljuden också lägre.

  • Välja om ljudeffekter för användargränssnittet ska spelas upp: Datorn spelar upp ljudeffekter när du utför vissa åtgärder, till exempel drar ett objekt till papperskorgen. Om du vill stänga av ljudeffekterna avmarkerar du kryssrutan Spela upp ljudeffekter för användargränssnittet.

  • Välja om en ljudeffekt ska spelas upp när du ändrar volymen: Om du trycker ned volymtangenterna på vissa tangentbord spelas varningsljudet upp så att du kan höra den nya volymen. Om du inte vill höra ljudet avmarkerar du kryssrutan Låt mig höra när volymen ändras. Växla den här inställningen temporärt genom att hålla ned skifttangenten när du trycker på någon av volymtangenterna. (Endast vissa tangentbord har volymtangenter.)

Om du vill att skärmen ska blinka när en varning visas markerar du det alternativet i panelen Ljud i inställningspanelen Hjälpmedel (välj Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Hjälpmedel och sedan på Ljud).

Öppna panelen Ljud åt mig