macOS High Sierra

Visa fil-, mapp- och hårddiskinformation

Du kan snabbt få information om filer, mappar och skivor.

 • Visa information om enskilda objekt: Markera objekten och välj sedan Arkiv > Visa info eller tryck på kommando-I.

  Ett separat informationsfönster öppnas för varje objekt.

 • Visa sammanfattad information om flera objekt: Markera flera objekt, håll ned kontrolltangenten och välj Arkiv > Visa sammanfattning.

  Ett fönster öppnas med sammanfattad information om objekten.

 • Visa info under symboler: Öppna en mapp i Finder eller klicka på skrivbordet, välj Innehåll > Visa visningsalternativ och markera Visa info om objekt.

  Objektinformationen kan innehålla filstorlek, längden på en film, bildmått och annat.

 • Visa iCloud-status: När Skrivbord och Dokument på iCloud är aktiverade kan dina mappar och filer visas med en av de följande statusindikatorerna i kolumnen iCloud-status:

  • På iCloud: Statussymbolen På iCloud visar att mappen eller filen bara finns på iCloud. Du måste vara ansluten till internet för att kunna arbeta med objektet, såvida du inte hämtar det till din Mac. Kontroll-klicka på filen och välj Hämta nu.

  • Obehörig: Statussymbolen Obehörig visar att mappen eller filen inte gick att lagra på iCloud. Det beror vanligtvis på att iCloud-lagringen inte räcker. Läs mer om att frigöra lagringsutrymme i Optimera lagringen på datorn.

  • Hämtat: Statussymbolen Hämtat visar att mappen eller filen är uppdaterad på din Mac och på iCloud och att du kan visa eller redigera den omedelbart, med eller utan en internetanslutning.

  • Väntar på överföring: Statussymbolen för väntar på överföring visar att mappen eller filen ännu inte har lagrats på iCloud.

  • Slut på utrymme: Statussymbolen för slut på utrymme visar att mappen eller filen inte går att lagra på iCloud eftersom iCloud-lagringen inte räcker.

   En liknande symbol kan även visas bredvid iCloud Drive i sidofältet där den visar att iCloud-lagringen är full.

  • Cirkeldiagram: Statussymbolen i form av ett cirkeldiagram fylls i sakta när filerna överförs.

   Samma cirkeldiagram kan även visas bredvid iCloud Drive i sidofältet. Där visar diagrammet det sammantagna förloppet för filer som överförs till och från iCloud Drive.

  Obs! Även om kolumnen iCloud-status inte visas i Finder-fönstret kan du även se statusen för de flesta iCloud-filöverföringar bredvid mappen eller filnamnet. Den enda symbol som du inte ser är den för hämtade objekt.

Statusfältet överst eller underst i Finder-fönstret visas antalet objekt på skivan eller i mappen och mängden ledigt skivutrymme. Välj Innehåll > Visa statusfältet om det inte visas.