macOS High Sierra

Förenkla Finder

Du kan ge en användare enkel tillgång till bara några få objekt på datorn genom att slå på Begränsad Finder i inställningspanelen Föräldrakontroll. Istället för de många alternativ som finns i vanliga Finder visas bara tre mappar i Begränsad Finder: Mina program, Dokument och Delat. Du kan bestämma vilka program och dokument som användaren kan se i mapparna.

Innan du kan ställa in Begränsad Finder för en användare måste du aktivera föräldrakontroll. Mer information finns i Ställa in föräldrakontroll.

Aktivera Begränsad Finder

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Föräldrakontroll.

    Öppna inställningspanelen Föräldrakontroll åt mig

  2. Lås upp låssymbolen genom att klicka på den, och ange sedan namn och lösenord för en administratör (eller använd Touch ID om datorn har en Touch Bar).

  3. Markera en användare i listan över användare och klicka sedan på Annan.

  4. Markera Använd Begränsad Finder.

Du kanske måste starta om datorn innan ändringarna börjat gälla.

Ändra inställningarna för en användares begränsade Finder

  • Välj Finder > Kör fullständig Finder i Begränsad Finder och ange ditt administratörsnamn och -lösenord. Du kan sedan göra de ändringar du vill i inställningspanelen Föräldrakontroll.

    När du är klar väljer du Finder > Återgå till Begränsad Finder.