macOS High Sierra

Radera en användare eller grupp

Om du är administratör kan du radera användare som du inte längre vill ska ha tillgång till datorn. Du kan också radera grupper du inte vill ha kvar.

När du raderar en användare kan du spara användarens hemmapp som innehåller användarens filer och inställningar, eller radera den. En delningsanvändare har ingen hemmapp.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Markera användaren eller gruppen som du vill radera och klicka sedan på ta bort-knappen under användarlistan.

  Om andra användare är inloggade på datorn för tillfället går det inte att markera dem.

 4. Gör något av följande:

  • Spara hemmappen som en skivavbild: Markera Spara hemmappen i en skivavbild. Detta arkiverar användarens alla dokument och information så att användaren vid behov kan återskapas. Skivavbilden sparas i /Användare/Borttagna användare/.

  • Lämna användarens hemmapp orörd: Markera Ändra inte hemmappen. Användarens alla dokument och information finns kvar och användaren kan vid behov återskapas senare. Hemmappen lämnas kvar i /Användare/.

  • Ta bort användarens hemmapp från datorn: Markera Radera hemmappen. Användarinformationen raderas och lagringsutrymmet frigörs.

  • Radera en delningsanvändare eller en grupp: Klicka på OK.

 5. Klicka på Radera användare.

Om du inte raderar en användares hemmapp kan du återskapa användaren och innehållet i hemmappen.