macOS High Sierra

Om du inte kan höra datorn tala

Om datorn inte talar kan det bero på att du inte har markerat något som datorn ska säga eller så kanske volymen är för lågt inställd. Prova följande lösningar:

 • Om du vill höra markerad text markerar du kryssrutan Läs upp markerad text när tangenten trycks ned på panelen Tal i systeminställningen Hjälpmedel (välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Tal).

  Öppna inställningspanelen Tal åt mig

 • Om du vill höra varningsmeddelanden markerar du kryssrutan Aktivera meddelanden på panelen Tal i systeminställningen Hjälpmedel (välj Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Hjälpmedel och sedan på Tal).

  Öppna inställningspanelen Tal åt mig

 • Kontrollera att volymen ut inte är för lågt inställd i inställningspanelen Ljud, eller använd ljudmenyn i menyraden om den visas (välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Ljud och sedan på Ljud ut).

  Öppna panelen Ljud ut åt mig

 • Om du använder VoiceOver ser du till att det är aktiverat. Tryck på kommando-F5. Om du inte hör välkomstmeddelandet i VoiceOver trycker du på kommando-F5 igen. Om du fortfarande inte hör meddelandet kontrollerar du volyminställningarna. Om du använder en bärbar dator kan du behöva trycka på Fn-Kommando-F5.

 • Om du använder ett program som talar till dig ser du efter i programmets inställningar om du måste aktivera något för att kunna höra programmets meddelanden.