macOS High Sierra

Visa statussymbolen för Wi-Fi i menyraden

Använd statussymbolen för Wi-Fi i menyraden till att växla mellan Wi-Fi-nätverk, slå på och stänga av Wi-Fi, eller öppna inställningspanelen Nätverk.

  1. Om Wi-Fi-statussymbolen inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar och klickar på Nätverk.

    Öppna nätverksinställningarna åt mig

  2. Klicka på Wi-Fi i listan till vänster.

    Om Wi-Fi inte visas i listan klickar du på lägg till-knappen längst ned i listan. Klicka på popupmenyn Gränssnitt och välj Wi-Fi, ge tjänsten ett namn och klicka sedan på Skapa.

  3. Markera Visa Wi-Fi-status i menyraden.

Fyra signalstaplar visas i Wi-Fi-statussymbolen i menyraden. Ju fler svarta staplar som visas, desto bättre är signalkvaliteten.