macOS High Sierra

Skapa och hantera nätverksplatser

En nätverksplats är en uppsättning inställningar för en viss nätverksport på datorn (till exempel datorns Ethernetport, modemport eller trådlösa nätverksport). I menyn Plats i Nätverksinställningar kan du spara och snabbt växla mellan flera olika nätverksplatser.

Som förval använder datorn den automatiska platsen. Den tillhandahåller automatiskt inställningar till lediga nätverksportar som den upptäcker. (En nätverksport, som även kallas ett nätverksgränssnitt, är det datorn använder för att ansluta till internet eller ett nätverk – det kan vara något som ett modem, ett Wi-Fi-kort eller Ethernet.)

Oftast behöver du bara använda den automatiska platsen och inte ange fler platser. Om du till exempel använder en bärbar dator med en Wi-Fi-anslutning både hemma och på jobbet behöver du bara använda den automatiska platsen. Då används inställningar som är anpassade för varje plats.

Om du behöver använda samma nätverksgränssnitt, men med olika inställningar, måste du ställa in separata platser. Om du till exempel använder en Ethernetport som är manuellt konfigurerad på jobbet, men istället ansluter via DHCP hemma, måste du byta plats.

Öppna nätverksinställningarna åt mig

Skapa en nätverksplats

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Nätverk.

  Öppna nätverksinställningarna åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Plats, välj Redigera platser och klicka på lägg till-knappen .

 3. Ange ett namn för platsen och klicka på Klar.

 4. Ange inställningar för alla nätverksportar du vill använda på den platsen.

 5. Klicka på Utför.

Växla till en annan nätverksplats

Gör något av följande:

 • Växla till en annan plats i Apple-menyn: Klicka på Apple-menyn > Plats och markera den plats du vill använda.

  Menyobjektet Plats visas bara om du har skapat extra nätverksplatser.

 • Växla plats i inställningspanelen Nätverk: Klicka på Apple-menyn > Systeminställningar och sedan Nätverk. Klicka på popupmenyn Plats, välj en plats och klicka på Utför.

  Öppna nätverksinställningarna åt mig

Ta bort en nätverksplats

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Nätverk.

  Öppna nätverksinställningarna åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Plats, välj Redigera platser och markera platsen du vill ta bort.

 3. Klicka på ta bort-knappen och sedan på Klar. Klicka på Utför.

Ändra namn på en nätverksplats

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Nätverk.

  Öppna nätverksinställningarna åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Plats och välj Redigera platser.

 3. Dubbelklicka på namnet på nätverksplatsen vars namn du vill ändra.

 4. Skriv in ett nytt namn, klicka på Klar och klicka sedan på Utför.

Kopiera en nätverksplats

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Nätverk.

  Öppna nätverksinställningarna åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Plats, välj Redigera platser och markera platsen du vill kopiera.

 3. Klicka på åtgärdsmenyn och välj Duplicera plats.

 4. Skriv in ett namn på platsen, klicka på Klar och klicka sedan på Utför.