macOS High Sierra

Spara ett dokument i PostScript-format

Du kan spara ett dokument som PostScript-fil (PostScript Level 2-fil i ASCII-format).

  1. Öppna dokumentet.

  2. Välj Arkiv > Skriv ut.

  3. Klicka på popupmenyn PDF och välj Spara som PostScript.

Om du vill visa eller skriva ut PostScript-filen öppnar du den i Förhandsvisning.

Öppna Förhandsvisning åt mig