macOS High Sierra

Kalibrera bildskärmen

Färgerna på skärmen kan påverkas av många faktorer, bland annat omgivande ljus, bildskärmens placering och vinkel samt dess ålder. Du kan justera färgerna på bildskärmen så att de visas rätt vid olika förhållanden genom att använda Bildskärmskalibreringsassistent.

Kalibrera bildskärmen regelbundet så att du får exakta färger.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på Färg.

    Öppna panelen Färg åt mig

  2. Klicka på Kalibrera.

    Bildskärmskalibreringsassistent hjälper dig att kalibrera bildskärmen och skapar sedan en kalibrerad färgprofil.

    När bildskärmsprofilen är klar tilldelas den automatiskt som färgprofil för bildskärmen.

Vissa bildskärmar har extra inbyggda funktioner för färgåtergivning och färgkalibrering. Mer information finns i dokumentationen som följde med enheten.