macOS High Sierra

Ändra förvald skrivare eller en skrivares namn och plats

Den förvalda skrivaren är den som är markerad när utskriftsdialogrutan öppnas.

Om utskriftsdialogrutan visar Ingen skrivare vald lägger du till en ny skrivare. Den första skrivaren som läggs till blir den förvalda skrivaren, men du kan när som helst byta förvald skrivare.

Ändra förvald skrivare

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar.

  Öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar åt mig

 2. Klicka på popupmenyn ”Förvald skrivare” och välj ett alternativ.

  • Om du vill att samma skrivare alltid ska vara förvald väljer du den skrivaren. Den förvalda skrivaren ändras då inte ens när du skriver ut till en annan skrivare.

  • Om du vill att den förvalda skrivaren alltid ska vara den du senast skrev ut till väljer du Senast använda skrivare. macOS-datorn kommer ihåg den skrivare som du använde senast på den aktuella nätverksplatsen. Till exempel kan den skrivare som du använde senast ändras beroende på om du är hemma eller på jobbet.

Tips: Om du snabbt vill ställa in en förvald skrivare kontroll-klickar du på en skrivare i skrivarlistan på inställningspanelen Skrivare och skannrar och väljer sedan ”Ställ in förvald skrivare” från kontextmenyn.

Ändra en skrivares namn och plats

Du kan ange ett nytt namn och en ny plats för din skrivare så att andra användare enkelt hittar den. Den här informationen visas i inställningspanelen Skrivare och skannrar.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar.

  Öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar åt mig

 2. Markera skrivaren i listan till vänster.

 3. Klicka på Alternativ och material och sedan på Allmänt.

 4. Skriv det nya namnet och den nya platsen i fälten Namn respektive Plats.

  • Namn: Ange ett beskrivande namn på skrivaren (t.ex. Färglaserskrivare).

  • Plats: Ange skrivarens placering (till exempel ”Utanför Pias kontor”).

Tips: Om du snabbt vill byta namn på en skrivare kontroll-klickar du på en skrivare i skrivarlistan på inställningspanelen Skrivare och skannrar, väljer ”Byt namn på skrivare” från kontextmenyn, skriver in namn och plats och klickar på OK.