macOS High Sierra

Inställningspanelen Hjälpmedelstangentbord

Använd panelen Hjälpmedelstangentbord under Tangentbord i systeminställningen Hjälpmedel till att aktivera och ställa in alternativ för hjälpmedelstangentbordet och ställa in alternativ för fördröjningsstyrning.

Du öppnar panelen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Hjälpmedel. Klicka på Tangentbord och sedan på Hjälpmedelstangentbord.

Öppna panelen Hjälpmedelstangentbord åt mig

Alternativ för hjälpmedelstangentbord

Ställ in alternativ för användning av hjälpmedelstangentbordet, ett tangentbord på skärmen med vilket du kan skriva och interagera utan att använda ett fysiskt tangentbord.

Aktivera hjälpmedelstangentbord

Visa och använda hjälpmedelstangentbordet.

Om du vill använda panelredigeraren till att skapa anpassade paneler som är tillgängliga via hjälpmedelstangentbordet klickar du på Panelredigerare.

Tona ut panelen efter inaktivitet

Efter den angivna tiden för inaktivitet tonas tangentbordet ut med den procentenhet som du anger (vid en lägre procentenhet syns tangentbordet bättre, medan det vid en högre procentenhet syns mindre – vid 100 % är det gömt). Om du vill att tangentbordet ska bli helt synligt igen flyttar du pekaren till det nedtonade tangentbordet. Om tangentbordet är gömt flyttar du pekaren.

Det här alternativet är användbart när du tillfälligt inte behöver tangentbordet, exempelvis när du tittar på film, eller när du vill se den del av skrivbordet som ligger under tangentbordet.

Spela tangentljud

Ange att tangenterna (med undantag för skiftlåstangenten) ska låta när du använder dem.

Tangenter ska matas in vid

Inmatning eller åtgärd sker vid Mus upp eller Mus nedåt.

Aktiva hörn

Ställ in vilken åtgärd som utförs när du håller pekaren i ett hörn av skärmen. Klicka på popupmenyn för ett hörn och välj exempelvis Vänsterklicka som åtgärd.

När du öppnar hjälpmedelstangentbordet eller en anpassad panel via ett aktivt hörn kan du välja att flytta tangentbordet eller panelen till det aktiva hörnet eller att låta den stanna kvar där det är. Om du inte vill att den ska flyttas till det aktiva hörnet avmarkerar du Tillåt att panelen följer utlöst aktivt hörn.

Klicka på OK när du är klar med att ställa in aktiva hörn.

Fördröjningsalternativ

Ställ in alternativ för fördröjning (när du håller pekaren på ett objekt utan att flytta den under en angiven tidslängd). Fördröjningsstyrning är användbart när du använder huvud- eller ögonspårningsteknik.

Fördröjningsalternativ

Ställ in fördröjningsalternativ som anger när åtgärdsmenyer för fördröjning ska visas, vilken åtgärd som ska utföras när du håller kvar pekaren på ett objekt, hur länge du behöver hålla kvar pekaren med mera.

Visa fördröjningsåtgärder i paneler

Visa knappar för fördröjningsåtgärder överst på hjälpmedelstangentbordet och anpassade paneler.

Visa fördröjningsåtgärder i menyraden

Visa en statusmeny för fördröjningsåtgärder i menyraden.

Fördröj alltid i paneler

Använd alltid fördröjningsstyrning till att välja objekt i hjälpmedelstangentbordet och anpassade paneler, även när Pausa är valt i menyraden eller i menyn Alternativ.

Den förvalda åtgärden vid fördröjningsstyrning i paneler är vänsterklick.

Zooma efter

Visa zoomfönstret när pekaren inte rört sig under den angivna tiden. Fönstret förstorar det område du håller pekaren på, och även pekaren.

Zoomfönstrets storlek baseras på den inställda zoomstorleken för bild-i-bild. Du kontrollerar den inställningen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Zooma.

Öppna panelen Zooma åt mig

Klicka på popupmenyn Zoomstil på panelen, välj Bild-i-bild, klicka på Alternativ och justera storleken.

Obs! Undvik att ändra andra inställningar på panelen Zooma eftersom de kan störa fördröjningszoomfönstret.

Göm fördröjningstidsindikatorer

Göm fördröjningspekaren och nedräkningen när du använder fördröjningsstyrning.

Fördröjningsåtgärd

Välj vilken förvald åtgärd som ska utföras när du dröjer kvar på ett objekt. Det kan till exempel vara högerklick, visa rullningsmenyn eller dra och släppa ett objekt. Du kan också välja att visa alternativmenyn som du kan använda till att växla mellan åtgärder du bara använder en gång.

Du kan också välja en åtgärd från fördröjningsstatusmenyn om den visas i menyraden.

Återgå automatiskt till vänsterklick

När du har markerat en åtgärd som ska utföras ska vänsterklick alltid vara nästa åtgärd.

Det här alternativet är praktiskt om du oftast vänsterklickar på objekt.

Förvald fördröjningstid

Hur lång tid du ska dröja kvar på ett objekt på skärmen innan en åtgärd utförs.

Fördröjningstid för panel

Hur lång tid du ska dröja kvar på ett objekt på en panel innan vänsterklick utförs.

Tolerans för fördröjningsrörelse

Avståndet, räknat i pixlar, som du kan röra pekaren när du dröjer kvar på ett objekt. Om du rör pekaren längre än så utförs inte åtgärden.