iCloud-enhet

Alla Mac-datorer, iOS-enheter, Apple TV och Windows-datorer som uppfyller iCloud-systemkraven för de iCloud-funktioner som du vill använda, och som är inloggade till iCloud med ditt Apple-ID. Information om kraven och rekommendationerna för de olika funktionerna finns i Apple Support-artikeln Systemkrav för iCloud.