markera objekt

Markera ett eller flera objekt, till exempel kontakter, brev, filer, mappar eller bilder, genom att göra något av följande:

  • Markera ett objekt: Håll pekaren över objektet och klicka sedan på det.

  • Markera flera objekt: Håll ned kommandotangenten och klicka på objekten.

  • Markera flera objekt som ligger intill varandra: Klicka på det första objektet du vill markera och håll sedan ned skifttangenten medan du klickar på det sista objektet.

    Du kan också klicka i närheten av det första objektet, hålla ned musknappen eller styrplattans knapp, och sedan dra över alla objekten.