Finder

Den blå symbolen med ett leende ansikte är Finder, som är själva startpunkten i datorn. Du använder Finder till att ordna och komma åt nästan allt på datorn, som dokument, bilder, filmer och alla andra filer du har.

Du öppnar ett Finder-fönster genom att klicka på symbolen för Finder i Dock. Om du vill gå till Finder utan att öppna något fönster klickar du på skrivbordet.

En blå pil pekar på symbolen för Finder till vänster i Dock.