program-, fil- och mappalias

Ett alias för ett program, en fil eller mapp är en liten fil som länkar till det faktiska objektet. När du skapar ett alias för ett objekt flyttas inte originalobjektet. När du öppnar aliaset öppnas originalobjektet. Om du flyttar eller byter namn på originalobjektet öppnar aliaset fortfarande rätt objekt.

Objekten i Dock är alias. Objekt du lägger till i sidofältet i Finder är också alias.