kortkommando för diktering

Tangentkombinationen du trycker för att starta eller stoppa diktering. Som förval trycker du på funktionstangenten (fn) två gånger. Du kan välja ett annat kortkommando från popupmenyn i panelen Diktering i systeminställningen Tangentbord, eller skapa ett eget.