Dock

Dock, längst ned (eller längs med ena sidan) på skärmen, är ett praktiskt ställe där du kan placera program, dokument och mappar som du ofta använder. Om du vill ändra hur Dock visas väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar på Dock.