Control Strip

En funktion hos Touch Bar som finns på vissa Mac-datorer. På Control Strip längst till höger på Touch Bar kan du justera vanliga inställningar – som ljusstyrka och volym – och fråga Siri. Utvidga den om du vill se fler inställningar och funktioner.

Touch Bar med knappar som varierar beroende på program eller åtgärd till vänster och hopfällda Control Strip till höger.

Utvidga Control Strip: Tryck på utvidgningsknappen på Touch Bar.

Hopfällda Control Strip innehåller knappar för att, från vänster till höger, utvidga Control Strip, öka eller minska ljusstyrkan på skärmen och volymen, stänga av eller slå på ljudet och fråga Siri.

Använd Control Strip: Genom att trycka på knapparna i utvidgade Control Strip kan du komma åt ytterligare inställningar och macOS-funktioner som Mission Control och Launchpad, eller styra uppspelningen av video och musik. Du kan ändra vissa inställningar genom att hålla ned knappen. För ljusstyrka och volym kan du också dra snabbt åt vänster eller höger på knapparna.

Knapparna i utvidgade Control Strip är, från vänster till höger, bildskärmsljusstyrka, Mission Control, Launchpad, tangentbordets bakbelysning, uppspelningsreglage för video och musik och volym.

Fäll ihop Control Strip: Tryck på stängningsknappen.