gästanvändare

Du kan låta andra personer använda datorn tillfälligt som gästanvändare utan att lägga till dem som enskilda standardanvändare.

  • Gäster behöver inte något lösenord för att logga in.

  • Gäster kan inte ändra inställningar för användare eller datorn.

  • Gäster kan inte heller logga in på distans när fjärrinloggning har aktiverats i inställningspanelen Delning.

Filer som skapas av gäster sparas i en tillfällig mapp som raderas tillsammans med innehållet när gästen loggar ut.

Gästfunktionen fungerar med programmet Hitta så att du kan hitta din Mac om den försvinner. Du kan hitta datorn om någon hittar den, loggar in som gäst och sedan använder Safari för att ansluta till internet.

Obs! Om FileVault är på kan gäster endast använda Safari. De kommer inte åt din krypterade skiva och kan inte skapa filer.