Spotlight-förslag

Siri analyserar hur du använder enheten och ger sedan personligt anpassade förslag och bättre sökningar

Siri lär sig hur du använder dina enheter för att kunna göra din upplevelse mer personlig. Med hjälp av information som finns lagrad på din enhet, till exempel surfhistoriken i Safari, e-brev, meddelanden och kontakter samt information från andra installerade program, kan Siri ge förslag i Spotlight, Slå upp, minnen i Bilder med mera. Du hittar en fullständig lista över funktioner som anpassas av Siri under Siri-förslag och integritetsskydd i avsnittet Siri i Systeminställningar.

Den personliga anpassningen synkroniseras mellan dina enheter med end-to-end-kryptering

Siri synkroniserar informationen mellan dina enheter på ett säkert sätt, så att din upplevelse ska vara likadan oavsett enhet. Synkroniseringen sker via end-to-end-kryptering.

För att förslagen och sökträffarna ska bli mer relevanta skickas viss information, som inte är kopplad till dig, till Apple

I vissa fall, till exempel när du använder Siri-förslag i Spotlight, Slå upp eller Safari, kan intresseområden som Siri har lärt sig skickas till Apple i generaliserad form i syfte att göra dina sökningar mer relevanta. Dessa intresseområden (till exempel matlagning eller basket) hjälper till att ge dig mer relevanta sökresultat. Vi använder integritetsanpassad teknik för att avlägsna kopplingen mellan dig och intresseområdena.

När du gör en sökning skickar din enhet, förutom dessa intresseområden, dina sökord, förslag du har valt och relaterade data om användning till Apple i syfte att bearbeta din begäran. Informationen är inte kopplad till dig. Sökträffar som visar filer och innehåll på din enhet skickas inte.

Om du har Platstjänster aktiverat på enheten skickas enhetens plats till Apple så att mer relevanta rekommendationer kan ges. Sökningar efter vanliga ord och fraser kan vidarebefordras från Apple till en sökmotor. Sökningarna lagras inte av sökmotorleverantören. Om din enhet har tillgång till tjänster för musik- eller videoabonnemang kan information, som t.ex. namnet på abonnemangstjänsten och typ av abonnemang, skickas till Apple i syfte att ge dig mer relevanta musik- och videoförslag. Kontots namn, nummer och lösenord skickas inte till Apple. Apple använder platser, sökningar, dina intressen och användningsinformation som skickats till Apple endast till att göra förslag mer relevanta, och för att förbättra Apples produkter och tjänster.

Du har valfrihet och kontroll

Du kan förhindra att program skickar information för anpassning av Siri. Gå till Systeminställningar, klicka på Siri och välj sedan Siri-förslag och integritetsskydd. Avmarkera kryssrutan för ett program.

Om du inte vill att Siri-förslag skickar din information till Apple kan du stänga av Siri-förslag. Du gör detta i Systeminställningar. Öppna Spotlight och avmarkera kryssrutan Spotlight-förslag och Tillåt Spotlight-förslag i Slå upp. Det går att stänga av Safari-förslag i Safari. Öppna Safari, välj Safari-menyn och välj Inställningar, klicka på Sök och avmarkera Inkludera Safari-förslag.

Du kan stänga av Platstjänster för Siri-förslag. Du gör detta genom att öppna Systeminställningar, klicka på Säkerhet och integritet, välj Platstjänster på fliken Integritet. Avmarkera sedan kryssrutan Platsbaserade förslag. Om du stänger av Platstjänster på din enhet kommer din exakta platsinformation inte att skickas till Apple. För att kunna visa relevanta sökresultat kan Apple använda IP-adressen för din internetanslutning till att identifiera din ungefärliga plats genom att koppla den till ett geografiskt område.

Information som samlas in av Apple hanteras i enlighet med Apples policy för integritetsskydd, som du kan läsa på adressen www.apple.com/se/privacy.