inmatningsmeny

På inmatningsmenyn i menyraden kan du välja mellan olika inmatningskällor (till exempel franska eller japanska), öppna tangentbordsvisaren och teckenvisaren och snabb komma åt inställningar och hjälp för den inmatningskälla du använder för tillfället.

Höger sida av menyraden. Symbolen för inmatningsmenyn visas, med Shuangpin (förenklad).

Inmatningsmenyn visas när du gör något av följande i systeminställningen Tangentbord:

  • Aktiverar två eller fler inmatningskällor.

  • Markera kryssrutan Visa tangentbords- och emojivisare i menyraden.

  • Markerar kryssrutan ”Visa inmatningsmeny i menyraden”.