alias

Ett alias är en genväg till ett program, en fil eller en mapp som du kan placera var som helst på datorn. När du skapar ett alias för ett objekt flyttas inte originalobjektet. När du öppnar aliaset öppnas originalobjektet. Om du flyttar eller byter namn på originalobjektet finns ändå länken mellan objektet och aliaset kvar.