macOS High Sierra

Avgöra om ett certifikat är giltigt

Använd Certifikatassistent i Nyckelhanterare till att avgöra om ett certifikat är giltigt genom att granska dess tillförlitlighetspolicyer.

Öppna Nyckelhanterare åt mig

 1. Klicka på Certifikat i kategorilistan och dubbelklicka på det certifikat du vill utvärdera.

 2. Välj Nyckelhanterare > Certifikatassistent > Utvärdera [certifikatnamn].

 3. Välj en tillförlitlighetspolicy:

  • Om du vill utvärdera ett e-postcertifikat väljer du S/MIME och skriver in avsändarens e-postadress.

  • Om du vill utvärdera en webbserver väljer du SSL (Secure Sockets Layer) och skriver in värdserverns URL. Om du vill fråga värden efter certifikaten väljer du Fråga värd efter certifikat.

  • Om du vill utvärdera andra typer av certifikat väljer du Allmän.

  • Visa information om ett certifikats digitala signatur genom att välja Kodsignering.

  • Vill du veta mer om certifikat och tillförlitlighetspolicyer klickar du på Jag vill veta mer.

 4. Klicka på Fortsätt.